Mooie resultaten uit imago onderzoek Maaskant Wonen!

06 september 2017

Afgelopen periode hebben wij door het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) een imago-onderzoek laten uitvoeren onder onze huurders.

Het imago-onderzoek is digitaal uitgezet onder 817 huurders waarvan 23% de vragenlijst heeft ingevuld. Wij zijn de huurders die hieraan hebben deelgenomen zeer dankbaar!


Kijkend naar de resultaten dan zijn we heel blij met de inspanningen van de afgelopen jaren. De grote meerderheid (63%) van de huurders heeft een (zeer) positief beeld van ons. Wij worden vooral herkend op de term klantvriendelijk. Daarnaast zijn afspraken nakomen en toegankelijkheid typeringen die huurders goed bij ons vinden passen.


In het onderzoek is ingezoomd op zes kernwaarden die voor de meeste corporaties van belang zijn: betrouwbaarheid, transparantie, dicht bij de huurder, financiële doelmatigheid, lokale betrokkenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast is ook de algemene reputatie meegenomen. In de figuur hieronder is te zien hoe wij op deze kernwaarden scoren in vergelijking met de landelijke gemiddelden. Op ieder onderdeel scoren wij beter dan het landelijk gemiddelde!
Wij vinden het als corporatie belangrijk om ‘dicht bij de huurder’ te staan. Blij zijn we dan ook met de uitkomst dat huurders zeer te spreken zijn over onze bereikbaarheid wanneer ze ons nodig hebben. Hier scoren we ruim hoger dan het landelijk gemiddelde. Huurders voelen zich door de corporatie serieus genomen en voelen dat wij met hen meedenken en oplossingen bieden wanneer nodig. Ondanks de hoge score blijven wij ons hiervoor inzetten!
Behalve de mooie scores zijn er ook nog wat aandachtspunten waarmee we aan de slag gaan. Zowel nu als vanuit de fusiecorporatie  Zaam Wonen. We moeten ons blijven inspannen om erachter te komen wat er speelt onder de huurders en zorgen dat we zichtbaar zijn en blijven in de wijk.

Terug naar overzicht