Maaskant Wonen en WBG fuseren tot Zaam Wonen

13 juli 2017

Maaskant Wonen en Woningbeheer Born-Grevenbicht gaan fuseren. Op 12 juli jl. hebben de bestuurders en raden commissarissen van beide corporaties hiertoe groen licht gegeven.

Op 1 januari 2018 zijn alle voorbereidingen afgerond  en is de nieuwe woningcorporatie, die verder gaat onder de naam Zaam Wonen een feit. Door samenvoeging ontstaat een krachtige woningcorporatie die in staat is om de opgaven en uitdagingen in het landelijk gebied van de Westelijke Mijnstreek in de komende jaren te  realiseren.

Zaam Wonen richt zich  op betaalbare huisvesting, eigentijdse dienstverlening, kwalitatief goede en duurzame woningen en korte lijnen naar de huurders. De corporatie wil aanspreekbaar en zichtbaar zijn in de wijken en buurten in haar werkgebied. En streeft naar een actieve samenwerking met haar huurders, gemeenten en andere stakeholders. Zaam Wonen zal haar kantoor in Stein houden, in het huidige pand van Maaskant Wonen. Voor huurders van WBG zal een baliefunctie in Born beschikbaar zijn.

Vervolg
Met het geven van groen licht voor de fusiecorporatie Zaam Wonen is een grote stap gezet naar de fusie per 1 januari 2018. Na de zomer wordt een definitief besluit van de minister over de voorgenomen fusie verwacht. In de tussentijd wordt er hard gewerkt aan het samenvoegen van beide corporaties tot één nieuwe organisatie. De huurdersorganisaties, medewerkers en gemeenten worden nauw betrokken bij dit fusietraject.

Terug naar overzicht