Huurverhoging per 1 juli 2017

30 maart 2017

Eens per jaar mogen alle woningcorporaties in Nederland de huren van hun huizen verhogen. Dit is nodig om te blijven investeren in onderhoud van de woningen en leefbaarheid in de wijken.

 

Daarnaast betalen de woningcorporaties ook jaarlijks een groot bedrag aan verhuurdersheffing aan de overheid. Maaskant Wonen wil de huurverhoging zo laag mogelijk houden, daarom beperken we de jaarlijkse huurverhoging dit jaar tot gemiddeld 0,3 %. Dit is gelijk aan het inflatiecijfer over 2016 en daarmee een stuk lager dan wettelijk is toegestaan.

Huurt u een woning van Maaskant Wonen? Dan krijgt u eind april een brief over uw persoonlijke huuraanpassing.

Terug naar overzicht