HBV Maaskant

Uw mening als huurder telt mee! Bij Maaskant Wonen overleggen we graag met onze huurders. Alle reacties, ook de kritische, zijn welkom, want daar leren we weer van. Om rekening te kunnen houden met de wensen van de huurder werken we samen met de huurdersbelangenvereniging HBV Maaskant.

Wat doet HBV Maaskant?

HBV Maaskant behartigt de belangen van de huurders van Maaskant Wonen in Elsloo en Stein. Ze behartigt huurdersbelangen zoals onderhoud aan de woningen, het huur- en verkoopbeleid en het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken en buurten. Naast belangenbehartiging ondersteunt de HBV Maaskant bewonerscommissies die actief zijn binnen Maaskant Wonen.

Samenwerkingsovereenkomst

Om de belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen, voert de HBV Maaskant regelmatig overleg met Maaskant Wonen. In de samenwerkingsovereenkomst die wij met de HBV Maaskant hebben gesloten, is geregeld hoe vaak we met elkaar overleggen, over welke onderwerpen en hoeveel zeggenschap de HBV over die onderwerpen heeft.

Raad van toezicht

De HBV Maaskant heeft het recht om twee zetels in de raad van toezicht van Maaskant Wonen te bekleden. De heren Bongaerts en Schrijer zijn door de HBV voorgedragen en bekleden momenteel deze functie.

Lid worden van HBV Maaskant?

Elke huurder van Maaskant Wonen kan lid worden van de HBV Maaskant. De contributie bedraagt €0,50 per maand (€6,- per jaar). Dit bedrag wordt door Maaskant Wonen samen met de huur geïnd. Als u lid wordt, draagt u eraan bij dat uw stem als huurder wordt gehoord. Meer informatie of lid worden van de HBV Maaskant? Ga naar www.hbv-maaskant.nl.