Missie en strategie

Maaskant Wonen is als toegelaten instelling in het kader van de Woningwet werkzaam in Stein en Elsloo. In deze twee woonkernen wonen in totaal ongeveer 21.000 mensen verdeeld over 8.800 huishoudens. Momenteel beschikken wij over bijna 1.900 woningen. Het marktaandeel is ongeveer 20 procent.

Motto: Samen verantwoordelijk!

De komende jaren staat het klantgericht werken onverkort centraal: Maaskant Wonen geeft voorrang aan de kwaliteit van haar dienstverlening, af te meten aan de tevredenheid van onze huurders. Daarnaast werken we aan een woningvoorraad die in prijs en kwaliteit past bij de wensen en mogelijkheden van onze huurders en woningzoekenden. Klantgerichtheid combineren we met een verdere optimalisatie van onze bedrijfsvoering (in effectiviteit en efficiëntie).
In de relatie met onze huurders gaan we meer dan in voorgaande jaren uit van een gedeelde verantwoordelijkheid: we werken niet alleen voor de huurders, maar ook met de huurders.
We willen de samenwerking met onze stakeholders intensiveren. Er liggen complexe vraagstukken op tafel die we alleen gezamenlijk kunnen oplossen.

Missie

Maaskant Wonen biedt kwalitatief goede en betaalbare huisvesting in een prettige, schone en veilige omgeving aan mensen die een beroep doen op een sociale huurwoning in de gemeente Stein. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn en in Maaskant Wonen een betrouwbare partner zien.

Visie

We doen ons werk vanuit een hoog ambitieniveau en met een compacte organisatie die  slagvaardig en wendbaar is. De afstand tot onze klanten is klein. Dit werkt naar twee kanten: de klant weet ons eenvoudig te vinden en wij zoeken de klant gemakkelijk op. We hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering. Daardoor weten we wat er speelt en wat de klant beweegt. In ons contact met klanten zijn we respectvol, open en eerlijk en bieden we ruimte voor keuzes. De klant weet immers het beste wat goed voor hem is.

We hebben een goed zicht op nieuwe ontwikkelingen en zijn in staat om onze bedrijfsvoering daarop aan te passen. Onze woningportefeuille – in aantal en in kwaliteit – en onze diensten bewegen mee met externe ontwikkelingen. We zijn kostenbewust en gaan zorgvuldig om met onze middelen. Onze bedrijfsvoering is sober. Door processen efficiënt in te richten en te standaardiseren waarborgen wij een snelle en betrouwbare afhandeling van vragen van onze klanten. Wij bewaken de betaalbaarheid en toegankelijkheid van onze woningen voor mensen met een beperkt inkomen.

Voor de kwaliteit van onze woningen en de woonomgeving delen we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met huurders en samenwerkingspartners. We verwachten dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Samenwerking is een voorwaarde om succes te boeken.

In onze visie schuilt de kracht van Maaskant Wonen: in het vermogen om nauwe klantrelaties en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering met elkaar te combineren. Hierdoor blijven we ook in de toekomst slagvaardig en wendbaar.

Wilt u meer weten over de plannen van onze organisatie? Bekijk ons Ondernemingsplan 2016-2019.