Kerngegevens

Op 1 juli 2003 is de Stichting Maaskant Wonen opgericht. Maaskant Wonen is ontstaan uit een fusie tussen de voormalige woningstichtingen Elsloo en Stein. Woningstichting Maaskant Wonen noemt zich Maaskant Wonen. Hieronder volgen de kengetallen van Maaskant Wonen per 31 december 2016:

   2016  2015
 Gegevens woningbezit    
 Goedkope woningen (< € 403,06)  230  241
 Betaalbare woningen (€ 403,06-618,24)  1.329  1.308
 Dure woningen(> € 618,24)   294  321
 Totaal woningen en woongebouwen  1.853  1.870
 Overig  1  2
 Subtotaal  1.854  1.872
 Garages en parkeerplaatsen  282  283
 Totaal  2.136  2.155
 Gemiddelde marktwaarde in verhuurde staat per woning in €   87.000   84.000 
 Gemiddelde bedrijfswaarde per woning in €   41.144  40.152
 Gemiddelde historische kostprijs (excl. afschrijvingen) per woning in €  45.064  44.767
        
 Mutaties in het woningbezit      
 Aantal opgeleverd  -  44
 Aantal gekocht  -  -
 Aantal verkocht  5    4
 Waarvan verkocht met 10 % korting  3    3
 Aantal sloop  12  -
 Parkeerplaatsen uit exploitatie  1  -
 Kantoorpand verkocht    1   
 Kwaliteit van het woningbezit      
 Planmatig onderhoud per woning in €  903  708
 Niet planmatig onderhoud per woning in €  375  407
 Energetisch onderhoud per woning in €  179  519
 Totaal onderhoud per woning in €  1.458  1.634
        
 Verhuur van woningen      
 Huurstijging in % per 1 juli  0,6  1.71
 Mutaties in % totaal aantal woningen  7,4  7,8
 Huurachterstand in % jaarhuur  0,47  0,50
 Huurderving in % jaarhuur  0,37  0,44
        
 Financiën      
 Solvabiliteit in %  77   75
 Liquiditeit, current ratio  5,71  4,61
 Rentabiliteit totaal vermogen in %  0,2  0,2
 Eigen vermogen per woning in €  71.114 65.256
 Interest Coverage Ratio  4,0  4,6
 Debt Service Coverage Ratio  2,3  1,6
 Loan to value in %  46,66  48,74
       
 Personeelsbezetting      
 Aantal personeelsleden incl.directieleden  16  17
 Fulltime formatieplaatsen   14,9  15,7