Inkomenseisen

Maaskant Wonen heeft besloten om vanaf 1 januari 2017 de kale huurprijs van haar sociale woningen bij nieuwe verhuringen te verlagen naar 592 euro. Dit doen we om onze woningen beschikbaar en betaalbaar te houden voor alle woningzoekenden met een inkomen tot 36.165 euro. Aanleiding voor dit nieuwe huurbeleid zijn de ervaringen van Maaskant Wonen met de regels van de overheid over het passend toewijzen die sinds 1 januari 2016 van kracht zijn. Hierdoor moeten woningen met een kale huurprijs onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen worden toegewezen aan huishoudens met recht op huurtoeslag. Veel woningcorporaties hebben ervoor gekozen om de huurprijs te bepalen op basis van de gezinssamenstelling en het huishoudinkomen. Dit levert voor woningzoekenden veel onduidelijkheid op. Maaskant Wonen heeft ervoor gekozen om bij alle nieuwe verhuringen uit te gaan van de laagste aftoppingsgrens van 592 euro zodat iedereen met een inkomen lager dan 36.165 euro kan reageren op alle vrijkomende woningen.
Daarnaast hebben wij een aantal woningen zodanig in prijs verlaagd, dat jongeren onder de 23 jaar op een eenvoudige manier betaalbaar gehuisvest kunnen worden.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze medewerkers geven u graag uitleg.

Let op:

Voor jongeren tot 23 jaar geldt het volgende: U heeft recht op huurtoeslag, afhankelijk van uw inkomen, als de maandelijkse huur lager is dan € 409,92. Is de huurprijs hoger dan € 409,92 dan heeft u geen recht op huurtoeslag.