Medehuurderschap

Het huurcontract staat op naam van de hoofdhuurder. Hij of zij heeft alle rechten en plichten die in het contract staan. Soms komt het voor dat een andere bewoner dan de hoofdhuurder in aanmerking wil komen voor het zogenaamde medehuurderschap. Een medehuurder krijgt dan dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Lees alles over medehuurderschap in de brochure.