Woningaanpassingen/Wmo

Hoewel iedereen zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen, kan dit door allerlei lichamelijke beperkingen soms problemen opleveren. Aanpassingen in de woning kunnen het woongenot een stuk vergroten. Het gaat om aanpassingen zoals:
• wandbeugels in de douche of in de toiletruimte;
• een douchezitje;
• een trapleuning;
• het verwijderen van dorpels;
• het plaatsen van een traplift.
Dergelijke woningaanpassingen noemt men woonvoorzieningen en de kosten hiervan worden vergoed volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Woningaanpassing aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een woonvoorziening moet u zelf bij het Zorgloket van de gemeente Stein een aanvraag indienen. Dien uw aanvraag op tijd in; vooral grotere woningaanpassingen kunnen langer duren. De gemeente bepaalt of uw aanvraag in behandeling wordt genomen en of u een eigen bijdrage moet betalen. Zodra zowel de gemeente als Maaskant Wonen akkoord gaat met de aanpassing, wordt uw woning in overleg met u aangepast.