Disclaimer

Maaskant Wonen doet er alles aan om deze website voor u zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het kan altijd voorkomen dat er iets op de website staat dat niet (meer) klopt. Aan de inhoud van de website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Verwijzingen naar websites die Maaskant Wonen niet beheert, hebben wij alleen opgenomen om de website informatiever te maken. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, het functioneren, de kwaliteit of eventueel aangeboden producten van deze websites. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet onder het beheer van Maaskant Wonen vallen, wordt afgewezen.

© 2015 Maaskant Wonen

Alle teksten en afbeeldingen van deze website mogen pas na schriftelijke toestemming van Maaskant Wonen worden gebruikt.
Heeft u op- of aanmerkingen over deze website, dan horen wij dat graag. Neem contact met ons op